Deň detí v USS

     USS Košice usporiadal sobotu 1.6.2013 pre deti a rodinných príslušníkov
už druhý ročník oslavu s názvom Family Safety Day. Popri bohatom programe
sa dostalo pozvanie na usporiadanie malej propagačnej výstavy drobných zvierat
aj našej ZO SZCH. Naši  členovia Jaro Nagy,Kamil Hudák,Jaro + Lukáš Bača sa toho radi
zúčastnili. Nachystali sme po štyri klietky morčiat,králikov, hydiny a holubov.
Ráno sme chytro postavili klietky a vystavili zvieratá, stihli sme to práve včas.
   Okrem našich zvieratiek tam boli tiež kone,psíky,kozy a ovce. Boli sme veľmi
milo prekvapený aký záujem bol o mini ZOO a to nielen u detí ale aj medzi
dospelými. Končilo sa o 17- tej hodine.
   Odchádzali sme s dobrým pocitom, že naše snaženie malo zmysel, veď sa
pri nás pristavilo vyše 1000 detí a dospelých.

                                                K.Hudák

Naša spolupráca s USS Košice

      4. júla Američania oslavujú štátny sviatok Deň nezávislosti. Oslavuje sa od roku 1767.   3. júla 2010 si top manažéri USS Košice, spolu so svojimi rodinami a pozvanými hosťami pripomenuli toto výročie v doškoľovacom stredisku v Medzeve. Súčasťou bohatého programu bola aj prezentácia členov ZO SZCH Geča . Pri prvých tónoch americkej hymny sme vypustili 243 poštových holubov ako symbol slobody a nezávislosti. Po slávnostnom príhovore, ktorý predniesol prezident USS Košice George Babcock , nasledoval bohatý program. Pri našom stánku s králikmi sa pristavovali malí aj veľkí. Pohladkať živé králiky a vyfotiť sa s nimi, nie je samozrejmosťou pre všetkých. Niektorý to zažili po prvý krát v živote. 

K. Hudák