AKCIE V ROKU 2018

 

Veľkonočné rozprávkovo v Geči 18.3.2018

           

        Valalické maľované vajíčko : 8. 4. 2018

 

                  Propagačná výstava počas Valalického jarmoku:  jún 2018

 

                  Propagačná výstava počas  jarmoku v Ždani :  august 2018

 

Posedenie pri guľaši v Skároši august 2018

 

           Oblastná výstava zvierat v Geči : 17. -18. november 2018

 

Autobusový zájazd na Celoštátnu výstavu zvierat do Nitry 

 

 Klubová výstava králikov národných plemien a rexov v Geči - december 2018

 

         Kapustnica : december 2018

 

              

   

 

 

                  Akcie našej ZO budú počas roka priebežne aktualizované.