Plánované akcie ZO SZCH Geča na rok 2020

 

Por. číslo

Dátum

Akcia

Poznámka

1.        

12.1.2020

Burza

 

2.        

2.2.2020

Burza

 

3.        

8.2.2020

VČS

 

4.        

1.3.2020

Burza

 

5.        

22.3.2020

Geča - Veľkonočné rozprávkovo

 

6.        

5.4.2020

Burza

 

7.        

5.4.2020

Valalické maľované vajíčko

 

8.        

3.5.2020

Burza

 

9.        

7.6.2020

Burza

 

10.     

Jún –Júl

Deň detí Geča

Termín bude upresnený

11.     

13.6.2020

Valalický jarmok a dni obce

 

12.     

5.7.2020

Burza

 

13.     

2.8.2020

Burza

 

14.     

August

Výstava Gelnica

Termín bude upresnený

15.     

29.8.2020

Ždaňanský jarmok a dni obce

Výstava mláďat Hniezdne St.Ľub.

16.     

6.9.2020

Burza

 

17.     

26.-27.9.2020

Výstava ZO SZCH Veľká Ida

26.9.2020 Súťaž vo varení

18.     

4.10.2020

Burza

 

19.     

Október

Výstava zvierat Trebišov

Termín bude upresnený

20.     

10.-11.10.2020

Výstava ZO SZCH Košice I

 

21.     

1.11.2020

Burza

Sviatok všetkých svätých

22.     

7.-8.11.2020

Oblastná výstava ZO SZCH Geča

 

23.     

28.-29.11.2020

CV NITRA – organizovanie zájazdu

 

24.     

6.12.2020

Burza

 

25.     

December 2020

Výstava Slovenských národných plemien

Termín bude upresnený

26.     

19.12.2020

Slávnostné posedenie pri príležitosti 55. výročia založenia ZO SZCH Geča

 

 

 

                  Akcie našej ZO budú počas roka priebežne aktualizované.

 

 

               

 

 

 

 

 

19.12.2020

Posedenie pri Vianočnej Kapustnici