AKCIE V ROKU 2017

           

                     Valalické maľované vajíčko : 9. 4. 2017

 

                  Propagačná výstava počas Valalického jarmoku: 22. jún 2017

 

                  Propagačná výstava počas  jarmoku v Ždani : 19. august 2017

 

Posedenie pri guľaši v Skároši 2. septembra 2017

 

           Oblastná výstava zvierat v Geči : 4. - 5. november 2017

 

Autobusový zájazd na Celoštátnu výstavu zvierat do Nitry 25.11.2017

 

 Klubová výstava králikov národných plemien a rexov v Geči 10.12.2017

 

         Kapustnica : 29.12. 2017 o 17.00 v novom kultúrnom dome

 

              

   

 

 

                  Akcie našej ZO budú počas roka priebežne aktualizované.