Plánované akcie ZO SZCH Geča na rok 2019

 

Por. číslo

Dátum

Akcia

Poznámka

 1.  

13.1.2019

Burza

 

 1.  

10.2.2019

Burza

 

 1.  

2.3.2019

Výročná členská schôdza

 

 1.  

10.3.2019

Burza

 

 1.  

7.4.2019

Veľkonočné rozprávkovo – Geča

 

 1.  

14.4.2019

Burza

 

 1.  

14.4.2019

Valalické maľované vajíčko

 

 1.  

12.5.2019

Burza

 

 1.  

9.6.2019

Burza

 

 1.  

15.6.2019

Valalický jarmok a dni obce

 

 1.  

14.7.2019

Burza

 

 1.  

20.7.2019

Guláš party Ždaňa

 

 1.  

11.8.2019

Burza

 

 1.  

31.8.2019

Ždaňanský jarmok a dni obce

 

 1.  

8.9.2019

Burza

 

 1.  

28.-29.9.2019

Výstava ZO SZCH Veľká Ida

28.9.2019 Súťaž vo varení

 1.  

13.10.2019

Burza

 

 1.  

19.-20.10.2019

Výstava ZO SZCH Košice I

 

 1.  

9.-10.11.2019

Oblastná výstava ZO SZCH Geča

 

 1.  

22.-24.11.2019

CV NITRA

 

 1.  

8.12.2019

Burza

 

 1.  

14.-15.12.2019

Výstava Slovenských národných plemien

 

 1.  

28.12.2019

Posedenie pri Vianočnej Kapustnici

 

 

                  Akcie našej ZO budú počas roka priebežne aktualizované.