Výbor ZO SZCH GEČA  

Predseda:         Ing.Jaroslav Čigáš  tel. 0905 755 857         jaro.ci@azet.sk

Podpredseda:   Jaroslav Nagy,        tel. 0905 844 712        jaronagy@atlas.sk

Tajomník:        Jozef Kondáš,          tel. 0910 576 939      jozefkondas@azet.sk

Ekonóm:          Pavol Hricišon,         tel: 0907 925 226      sabipali@centrum.sk

Hospodár:        Jaroslav Bača,      tel:0908 340 859      bacajaroslav@centrum.sk