Výbor ZO SZCH GEČA  

Predseda:          Kamil Hudák, tel. 0948 700 285             kamil60h@gmail.com

Podpredseda:   Ing. Jaroslav Čigáš, tel. 0905 755 857    jaro.ci@azet.sk

Tajomník:        Jozef Kondáš, tel. 0910 576 939             jozefkondas@azet.sk

Ekonóm:          Pavol Hricišon, tel: 0907 925 226            sabipali@centrum.sk

Hospodár:        Jaroslav Bača, tel: 0908 340 859          bacajaroslav@centrum.sk