Obrúčkovanie

 Chovatelia označujú svoje odchovy hydiny, holubov a exotického vtáctva registračnými obrúčkami a to každé plemeno a pohlavie stanovenej veľkosti. Je to kôli evidencii a je to súčastne podmienkou ich účasti na výstavách. Obrúčka sa navlieka na pravý behák. Číslovanie na obrúčke je pri stojacej hydine, hohuboch, exotic. vtákoch dolu hlavou. Obrúčka musí byť čitateľná a nesmie byť snimateľná.