Holuby

Analytický kľúč skupín holubov a veľkosti registračných obrúčok

Analytický kľúč skupín holubov:

1. Letúny

2. Štruktúrové

3. Sovky

4. Farbisté

5. Bubláky

6. Sliepočky

7. Bradavičnaté

8. Hrvoliaky

9. Tvarové

Veľkosti registračných obrúčok:

vnútorný priemer

7 mm

8 mm

9 mm

10 mm

11 mm

12 mm

7 mm registračnou obrúčkou sa obrúčkujú:

Letúny: anglický tipler výstavný, bačanský, berlínsky dlhozobý, birminghamský kotrmeliak, breslavský, budapeštiansky krátkozobý, budapeštiansky stredozobý hladkonohý, budapeštiansky zrkadlový, ceglédsky krátkozobý, čilik, elblanžský, féleďházsky, gdanský, hamburský, jágerský, kaliningradský hladkonohý, kiškunféleďházsky, komárňanský kotrmeliak, košický kotrmeliak, košický letún, mníška, moskovský čiernobiely, moskovský zrkadlový, mooke, novosadský krátkozobý, orientálny kotrmeliak, pražský krátkozobý, pražský stredozobý, poľská straka, poľský farebnohlávok, maďarský sivko, rumunský bielochvostý, rumunský holokrký, rakovnícky kotrmeliak, rostovský, rževský, segedínsky, slovenský vysokoletún, štralsundský, srbský vysokoletún, štetínsky, štargardský trasokrký letún, tagangorský, temešvársky, tipler, viedenský krátkozobý, viedenský zrkadlový, viedenský dlhozobý.

Štruktúrové: pávik, čínsky holub

Sovky: aachenská, figurita, hamburská bielochvostá, talianska, tuniská, poľská, staronemecká.

Farbisté: hýľ, ľadniak hladkonohý, škorec

Bubláky: arabský

Sliepočky: nemecká modenská sliepočka.

Hrvoliaky: brnenský hrvoliak.

 

8 mm registračnou obrúčkou sa obrúčkujú:

Letúny: anglická straka, anglický long, berlínsky krátkozobý, budapeštiansky stredozobý pančuškatý, český letún papučatý, čínsky letún, dánsky letún, debrecínsky kotrmeliak, hanoverský, kazaňský, kazašský, nemecké dlhozobé letúny hladkonohé, poľský sivko, poľská straka, viedenský dlhozobý papučatý, nikolajevský, regensburský, viedenský dlhozobý

Sovky: anatolská, domino, nemecká štítová, africká /jednofarebná/, nemecká farebnochvostá, staroholandská, turbit

Farbisté: český cíbik hladkonohý, český holub, český lysko bielochvostý hladkonohý, durínsky cíbik, franský štítnik, kňaz hladkonohý, norimberský škovránok, sliezsky farebnohlávok holonohý.

Štruktúrové: parochniak, staroholandský kapucín

Bubláky: altenburský, francúzsky

Hrvoliaky: aachenský, amsterdamský, anglický hrvoliak malý, český stavák, český hrvoliak sivý, durínsky bielohlávok, elster, hesenský, marcherský, moravský bielohlávok, norvichský, sliezsky, starvičský, štajger, voorburský štítnik.

Tvarové: damascénsky holub, práchenský kánik.

 

9 mm registračnou obrúčkou sa obrúčkujú:

Letúny: kaliningradský papučatý, perzský kotrmeliak, rostovský postavový, štargardský trasokrký letún papučatý, volžský.

Štruktúrové: brčkáň, indický pávik.

Farbisté: sliezsky farebnohlávok.

Sovky: anglická owl, orientálne, turbitín.

Sliepočky: modena / od roku 1998, predtým 8 mm/.

Bradavičnaté: česká bagdeta, franská bagdeta, ostravská bagdeta, nemecký indián, norimberská bagdeta, štajnhajmská bagdeta, dragún, kariér /od roku 1998, predtým 10 mm/, španier.

Hrvoliaky: moravský hrvoliak sedlatý /od roku 1998, predtým 8 mm/, moravský moriak, slovenský hrvoliak, francúzsky hrvoliak, staronemecký hrvoliak.

Tvarové: karnó, koburský škovránok, moravský pštros, /od roku 1998, predtým 10 mm/, nemecký výstavný holub, libanonský, rys, Show racer španier

 

10 mm registračnou obrúčkou sa obrúčkujú:

Letúny: budapeštiansky letún papučatý, poľská krimka, severokaukazský postavový.

Sliepočky: florentínsky holub, /od roku 1998, predtým 9 mm/, king /od roku 1998, predtým 9 mm/, maltéz /od roku 1998, predtým 9 mm/, viedenská sliepočka /od roku 1998, predtým 9 mm/.

Hrvoliaky: anglický hrvoliak, maďarský hrvoliak,

Bradavičnaté: francúzska bagdeta, moravská bagdeta, indián, /od roku 1998, predtým 9 mm/.

Tvarové: benešovský sedliacky, exhibičný homér, gigant homér, košoa, mondén /hladkonohý/, štraser, texan.

Farbisté: ľadniak papučatý

 

11 mm registračnou obrúčkou sa obrúčkujú:

Letúny: berlínsky bielochvostý papučatý, staroholandský papučatý

Štruktúrové: šmalkaldský farebnohlávok.

Farbisté: český cíbik papučatý, český lysko bielochvostý papučatý, lastovička papučatá, saský štítnik, staronemecký farebnohlávok

Hrvoliaky: bavorský, hrvoliak sedlatý papučatý /od roku 1998, predtým 12 mm/, hanácky hrvoliak /od roku 1998, predtým 12 mm/, saský.

Tvarové: lahore, mondén /pančuškatý/, montaubánec, piešťanský obor, riman, antverpský výstavný /Show Antwerp/, anglický výstavný /Show Homer/.

 

12 mm registračnou obrúčkou sa obrúčkujú:

Farbisté: kňaz, mních.

Bubláky: bernburský, drážďanský štítový /od roku 1998, predtým 11 mm/, bucharský, český, vogtlandský, nemecký jednovrkočatý /od roku 1998, predtým 11 mm/, nemecký dvojvrkočatý.

Hrvoliaky: gentský, holandský, pomoranský.

Tvarové: maďarský papučatý