ZO SZCH Geča usporiadava každú druhú nedeľu v mesiaci burzu drobných zvierat na ihrisku TJ Geča v čase od 7:00 do 10:00 hod.

 

Srdečne Vás pozývame.

V roku 2018 budú burzy v termínoch:

14. január

11. február

11. marec

8. apríl

13. máj

10. jún

8. júl

12. august

9. september

14. október

11. november

9. december