Informácie o obci 


Obec Geča leží v Košickom kraji na východnom Slovensku v juhovýchodnej časti Košickej kotliny  12 km od Košíc. Z hľadiska administratívno - správneho patrí obec Geča od 1.7.1996 na základe nového územného členenia pod Košický kraj, okres Košice - okolie.

Samosprávny kraj: Košický
Okres: Košice okolie
Región: Hornád
Počet obyvateľov: 1510

Rozloha: 548 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1255
Starosta: MVDr. Patrik Rusnák

 viac informácii o obci Geča nájdete na stránke https://www.geca.sk/sk/

ZO SZCH GEČA

 

        V roku 1965 bola v Geči založená Miestna organizácia Slovenského zväzu drobnochovateľov, predchodca dnešnej ZO. Členovia si začali zadovažovať čistokrvné zvieratá najmä hydinu. V rokoch 1972-77  mali traja členovia uznaný A-chov a dodávali vajíčka do liahní. Králiky sa netetovali. Členovia pravidelne zbierali železný šrot a za získané peniaze organizovali zájazdy do Maďarska na kúpaliská a do bývalého Sovietskeho zväzu, za nákupmi. V tom čase štát takéto akcie podporoval a dotoval obilie.                                 Po niekoľkoročnej stagnácií bola v r.1986 zvolaná obnovujúca schôdza. Za predsedu bol zvolený J. Nagy a za tajomníka J. Kondáš, dovtedy členov Valalickej organizácie. Najmä zásluhov J. Nagya sa dostala naša organizácia na tú úroveň, kde sme teraz. Od obce máme v bezplatnom prenájme starý kultúrny dom, kde usporiadavame každoročne Oblastné výstavy. Postupne sme si dokupovali výstavný inventár. Teraz ho už máme kompletný a nemusíme si ho požičiavať. Od roku 2015 je predsedom ZO Kamil Hudák, pretože Jaroslav Nagy je dlhodobo v zahraničí.  V roku 1987 sme v Geči usporiadali prvú Miestnu výstavu zvierat. Vystavených bolo 207 zvierat. Odvtedy sme v Geči usporiadali 19 súťažných výstav, ktoré sa konajú pravidelne začiatkom novembra. Na posledných našich výstavách je vystavených okolo 1000 zvierat. Vystavujú tu aj chovatelia z Maďarska, takže výstava má medzinárodný charakter. Mali sme tu návštevy zo všetkých okolitých štátov ako aj z Anglicka, Francúzska, Izraela a novinárku zo Švajčiarska. Výstavu pravidelne navštevujú aj poslanci NR, predseda Košického samosprávneho kraja, starostovia okolitých obcí a iní predstavitelia štátnej moci. Na zorganizovaní takej výstavy odpracujú naši členovia bezplatne vyše1000 brigádnických hodín. V súčasnosti máme 25 členov a 4 mladých chovateľov. V susedných obciach sme usporiadali 29 propagačných výstav. Okrem našej výstavy vystavovali naši členovia aj na výstavách vo V. Ide, Košiciach, Prešove, Michalovciach, Nitre na celoštátnych  výstavách a v Maďarsku. Na Celoštátnej výstave v Košiciach v r. 2013 sme boli spolu so ZO Veľká Ida hlavnými usporiadateľmi tejto výstavy. V r.2009 sa po prvýkrát konala na Slovensku v Nitre konala Európska výstava zvierat, na ktorú sme zapožičali náš výstavný inventár a šiesti naši členovia tam pracovali ako garanti. Zároveň sme na tejto výstave vystavovali svoje zvieratá a získali aj medzinárodné ocenenia.                 Svoju činnosť pravidelne prezentujeme v tlači, ako aj na  našej webovej stránke. 

                                J.Kondáš

 

Časť členov ZO SZCH Geča pred budovou chovateľského areálu. Stretnutie pri silvestrovskej kapustnici r. 2011.