Spoločenský oznam
 
Dna 9,6,2020 sa významného životného jubilea 60. rokov dožil pán Mikuláš Ivan.  Do našej ZO vstupil v roku 1987. Je skromný a pracovitý človeka  zanietený chovateľ čistokrvných zvierat. Dlhoročne chová Hempšírky a Cinčily veľké. Chová aj poštové holuby na výkon. Je aj dlhoročným členom klubu Cinčily veľkej. Za svoje odchovy zvierat získal už nejedno ocenenie. Do jeho dalších rokov života , veľa zdravia , šťasťia a chovateských uspechov mu  praje výbor a členovia ZO SZCH Geča.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       J. Nagy
 
Spoločenský oznam
 

V živote človeka ja viacej míľnikov, jedným z nich na životnej púti nášho priateľa Zoltána Longauera  bol 24. marec 2020, ktorý sa v tento deň dožil 70. narodenín. Zoly je členom našej základnej organizácie len pár rokov,  plne sa ale zapája do činnosti ZO pri organizovaní a zabezpečení jednotlivých akcií, kde berie aktívnu účasť. Z králikov chová Činčilu veľkú a pre svoju potrebu aj hydinu-Hempšírku. Do ďalšej životnej púti mu prajeme veľa zdravia, ktoré ide ruka v ruke so šťastím a zároveň mu do ďalšieho obdobia prajeme veľa chovateľských úspechov!

Výbor ZO...    

 
Spoločenský oznam 
 
 Dňa 17.8.2019 sa dožil ďalší náš člen, pán Tibor Maďar
70 rokov svojho života.
 Tibor je predovšetkým chovateľom exotického vtáctva,ale
chová tiež holuby Mondény a Gigant Homer.Pre svoju potrebu
si chová tiež hydinu a králiky.Je tiež vášnivy záhradkár.
 Všetci členovia našej ZO mu do ďalších rokov prajeme pevne
zdravie,chuť chovať a pestovať,pokiaľ mu budu sily stačiť. 
 
 
                                                                     k.hudák 
Spoločenský oznam 
 
Dňa 10.6.2019  náš dlhoročný člen  pán Tomáš Hájik oslávil 
svoj veľký životný míľnik a to 70 - tku.
Tomáš je dlhoročný chovateľ holubov,hlavne poštových s ktorými
aj súťažne závodí.Taktiež ale roky chová naše národne plemeno
Slovenský hrvoliak,vo viacerých farebných rázoch.Predtým
choval aj plemeno Moravský pštros,tiež vo viacerých farbách.
Svoje odchovy vystavuje na miestnych výstavách,kde neraz za
ne zbiera ocenenia.Pre svoju potrebu chová roky aj králiky.
Chceme sa mu poďakovať za všetko čo pre našu ZO za tie roky
urobil,či už sa sponzoring,ale tiež za pomoc pri organizovaní našich
chovateľských akcii.
   Celá naša ZO mu praje do ďalších rokov života pevne zdravie,veľa
radosti z veci ktoré ho obklopujú,pokoj,pohodu a pochopenie doma
aj v širokom okolí.Prajeme mu a aj sebe,aby ešte dlho bol medzi nami.
 
                                                           k.hudák
 Spoločenský oznam 
 
 Dňa 25.2.2019 sa dožil 60 rokov  náš člen a kamarát
  pán Milan Kozeľ.
Jeho chovateľskou vášňou je predovšetkým chov exotického
vtáctva.Je ale všestranným chovateľom,nakoľko chová aj holuby
a predtým tiež hydinu a akvárijne rybky,po dvore mu pobehuje
stále čistokrvný psík.V našej ZO pôsobí už dlhé roky a patri sa mu
poďakovať sa za všetko čo pre ňu za tie roky urobil.
 Milan prajeme ti všetci zdravie a pohodu v rodine, veľa sily v zamestnaní
a nech ti aj naďalej robí radosť to,čo ťa obklopuje doteraz.
 
                                                                k.hudák
 Spoločenský oznam 
 
  Dňa 21.2.2019  oslávil svoje vzácne životné jubileum 70-ku
náš člen pán Milan Majernik .Do našich chovateľských
radov prišiel  len pár rokov dozadu,ale veľmi rýchlo sa
adaptoval a skvele medzi nás zapadol.Milan je chovateľom
králikov Kalifornský a tiež Burgunsky králik.Svoje odchovy
pravidelne vystavuje po okolitých výstavách a neraz poberá
čestné ceny za ne.Veľmi rád a ochotne sa zapája do akcii
ktoré počas roka organizujeme.
  Všetci členovia našej ZO  mu prajeme do ďalších  rokov pevné
zdravie,porozumenie doma aj v celom okolí a tiež jeho chytľavý
humor,nech mu vydrží čo najdlhšie.
 
                                                            k.hudák
 Spoločenský oznam 
 
  Významné životne jubileum 50 -tku oslávila 29.8.2017

naša členka,kamarátka a tiež naša kuchárka pan

Sabina Hricišonová

Sabina je chovateľkou hydiny, exotického vtáctva a tiež
pomáha svojmu manželovi Paľovi pri chove králikov,ktorých
majú neúrekom.Pravidelne vystavuje na miestnych výstavách.
 V mene celej našej ZO jej ďakujeme za všetko čo pre nás
robí,za ochotu a milý pristúp.Sme radi,že je v našich radoch
nakoľko je zatiaľ jedinou ženou.
 Prajeme jej len to najlepšie do ďalších rokov,hlavne zdravie
šťastie a radosťi v rodine,veľa sily a zdaru v jej náročnom
povolaní.Dúfame,že v našich radoch vydrží ešte veľmi dlho.
 
                                           kamil hudák
 
  Spoločenský oznam  
 
Dňa 4.9.2016 dovŕšil svoj významný životný míľnik 60 rokov, náš člen, 
 

chovateľ a predovšetkým kamarát

 Ing.Stanislav Šaranič.

 Jeho chovateľskou vášňou je predovšetkým chov hydiny, zvlášť okrasnej, tiež

bažantov a exotického vtáctva. Prajeme mu v mene našej ZO hlavne veľa zdravia

a radosti z veci ktoré ho obklopujú, pohodu v rodinnom kruhu, tiež zdar v chove.

                                                              K. Hudák

 

 

  Spoločenský oznam