Spoločenský oznam

 

60 rokov je v živote človeka významný medzník, o to významnejší, ak sa ho v mesiaci máj

dožívajú hneď dvaja chovatelia, poprední členovia našej Základnej organizácie SZCH.

 

Jaroslav Bača je členom našej ZO od roku 1993. Je to zanietený člen ZO, dlhoročný chovateľ zdr. Wyandotky bielej, s ktorou dosahuje na výstavách popredné miesta, chová aj Zdr. Velsumku hrdzavo jarabičiu, ktorej chovateľská úroveň je na veľmi dobrej úrovni. Z králikov chová Hermelíny modrooké s ktorými dosiahol na národnej výstave v Nitre titul šampión SR. V neposlednej rade sa venuje aj chovu exotického vtáctva. Jaro sa pravidelne zúčastňuje výstav na všetkých organizačných stupňoch a na týchto pravidelne získava ceny. Jaroslav sa taktiež aktívne podieľa na organizovaní „všetkých“ akcií organizovaných našou ZO. Je nositeľom bronzovej plakety SZCH.

 

Jaroslav Nagy, členom SZCH je od roku 1985. Vtedy vstúpil do ZO v susednej obci Valaliky, pretože ZO v našej obci bola už niekoľko rokov nefunkčná. Po iniciatíve bývalých členov ZO v  r. 1986 prestúpil do ZO Geča a na obnovujúcej schôdzi sa stal jej predsedom.
V r. 1987 sme pod jeho vedením usporiadali  1. Miestnu výstavu zvierat. Výstavný inventár sme si zapožičali, lebo naša ZO nemala žiadny inventár.
Najmä jeho zásluhou a tým, že dokázal nadchnúť aj ostatných členov sa dostala naša ZO na tú úroveň, kde sme teraz. Máme kompletný inventár a pravidelne usporadúvame Oblastné výstavy zvierat, na ktorých býva vystavených približne 900 zvierat.
Predsedom našej ZO bol do r. 2015, pretože bol dlhodobo pracovne v zahraničí. Po návrate sa znova zapojil do chovateľskej činnosti a v súčasnosti je podpredsedom našej ZO,  ale aj  predsedom Oblastného výboru SZCH Košice-okolie.
Pravidelne vystavuje na výstavách v okolí ako aj na celoštátnych výstavách.  Na Európskej výstave v Nitre získal titul Šampióna ako aj čestnú cenu za zdr. Wyandotku oranžovú vlnitú.
Jaroslav v súčasnom období chová čierne rexy, kde je aj členom klubu. Má organizačne na starosti mesačné chovateľské stretnutia, taktiež sa aktívne podieľa na organizovaní akcií v rámci ZO.
Bol vyznamenaný striebornou plaketou SZCH.

 

Obom oslávencom do ďalšieho života prajeme zdravie, šťastie, veľa osobných ako aj

chovateľských úspechov.

 

 

Výbor ZO

Spoločenský oznam.

V mesiaci  február sa významného životného jubilea 60 rokov , dožil Jozef Kondáš. Jozef je tajomníkom našej ZO od roku 1986. Je zanieteným chovateľom králikov , ale najmä hydiny. V začiatkoch choval králiky NoS , v posledných rokoch chová Bubgunské králiky. Dlhé roky chová hydinu Hempšírku medenočervenú.. Je tajomníkom tohto klubu. Príležitostne choval aj Velsumku veľkú - jarabičiu a oranžovokrku, Forverku a Sasexsku svetlu. Chová aj japonské prepelice. Z vodnej hydiny choval Saské kačice a Čiarkované kačice. Vystavuje na našej Oblastnéj výstave zvierat, ale aj vo Veľkej Ide, v Košiciach a v Nitre. Za svoju chovateľskú a funkcionársku prácu je držiteľom Striebornej plakety SZCH. Do dalších rokov života mu prajeme veľa zdravia, štasťia a chovateľských úspechov.                                                                                                   Výbor ZO SZCH  Geča.

Spoločenský oznam !

V novembri 2021 sa dožíva významného životného jubilea 60. rokov Jozef Boda, dlhoročný chovateľ  holubov – Mondénov. Jozef je aktívny člen ZO, podieľa sa na organizovaní chovateľských stretnutí ZO, pri organizovaní oblastných výstav ako garant v sekcii holuby, vonkajšie voliéry. Pravidelne berie účasť na výstavách v rámci východoslovenského regiónu,  ako aj na výstavách celoštátnych.

Na ďalšej ceste životom mu prajeme veľa osobných ako aj chovateľských úspechov. Výbor ZO SZCH Geča.

 

Spoločenský oznam

V júni 2021 oslávil 60. narodeniny Ing. Jaroslav Filip, ktorý je členom ZO SZCH Geča od roku 2013. V súčasnom období vykonáva  dôležitú funkciu kontrolóra ZO. Jaro je zanietený chovateľ exotického vtáctva, na výstavách sa ako garant venuje expozícii exotov, ktorá je pripravovaná do posledných detailov. V rámci ZO si našiel svoje miesto, je to obľúbený člen, ktorý sa podieľa na činnosti a organizovaní chovateľských či spoločenských akcií. Aktívnu úlohu zohral pri obnove a zabezpečení výstavného materiálu našej organizácie pre exoty. V rámci chovateľskej činnosti je jeho ďalší, nesporne veľký koníček, kynológia.

Do ďalších rokov života mu celý kolektív ZO  praje chovateľské a osobné šťastie,  pevné zdravie, spokojnosť v kruhu rodiny a úspechy v osobnom i pracovnom živote.     

Výbor ZO Geča !

 

Spoločenský oznam

       V Januári 2021 sa dožil významného životného jubilea 60 rokov Ing. Ján Kokarda. Členom našej ZO je od roku 2010. Chov domácich zvierat mu učaroval už od detstva. Neskôr sa mu začal venovať aj tak, že si sám doma liahol kurčatá. Janko je zanietený chovateľ hydiny Sasex svetlý, Ruánskych kačíc a Labutej husi - sivej. Vystavuje na našich výstavách, kde získal aj nejedno ocenenie. Aj napriek  značnej pracovnej vyťaženosti si nájde čas na chovateľstvo a na posedenie s priateľmi počas našich akcií. Janko ďakujeme ti za Tvoj prínos a podporu pre našu základnú organizáciu. Do ďalších rokov života ti prajeme pevné zdravie, spokojnosť v kruhu rodiny a úspechy v osobnom a chovateľskom živote.     

Výbor ZO Geča
 
Spoločenský oznam
 
Dna 9,6,2020 sa významného životného jubilea 60. rokov dožil pán Mikuláš Ivan.  Do našej ZO vstupil v roku 1987. Je skromný a pracovitý človeka  zanietený chovateľ čistokrvných zvierat. Dlhoročne chová Hempšírky a Cinčily veľké. Chová aj poštové holuby na výkon. Je aj dlhoročným členom klubu Cinčily veľkej. Za svoje odchovy zvierat získal už nejedno ocenenie. Do jeho dalších rokov života , veľa zdravia , šťasťia a chovateských uspechov mu  praje výbor a členovia ZO SZCH Geča.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       J. Nagy
 
Spoločenský oznam
 

V živote človeka ja viacej míľnikov, jedným z nich na životnej púti nášho priateľa Zoltána Longauera  bol 24. marec 2020, ktorý sa v tento deň dožil 70. narodenín. Zoly je členom našej základnej organizácie len pár rokov,  plne sa ale zapája do činnosti ZO pri organizovaní a zabezpečení jednotlivých akcií, kde berie aktívnu účasť. Z králikov chová Činčilu veľkú a pre svoju potrebu aj hydinu-Hempšírku. Do ďalšej životnej púti mu prajeme veľa zdravia, ktoré ide ruka v ruke so šťastím a zároveň mu do ďalšieho obdobia prajeme veľa chovateľských úspechov!

Výbor ZO...    

 
 
 
 

 

  Spoločenský oznam