Spoločenský oznam 
 
 Dňa 17.8.2019 sa dožil ďalší náš člen, pán Tibor Maďar
70 rokov svojho života.
 Tibor je predovšetkým chovateľom exotického vtáctva,ale
chová tiež holuby Mondény a Gigant Homer.Pre svoju potrebu
si chová tiež hydinu a králiky.Je tiež vášnivy záhradkár.
 Všetci členovia našej ZO mu do ďalších rokov prajeme pevne
zdravie,chuť chovať a pestovať,pokiaľ mu budu sily stačiť. 
 
 
                                                                     k.hudák 
Spoločenský oznam 
 
Dňa 10.6.2019  náš dlhoročný člen  pán Tomáš Hájik oslávil 
svoj veľký životný míľnik a to 70 - tku.
Tomáš je dlhoročný chovateľ holubov,hlavne poštových s ktorými
aj súťažne závodí.Taktiež ale roky chová naše národne plemeno
Slovenský hrvoliak,vo viacerých farebných rázoch.Predtým
choval aj plemeno Moravský pštros,tiež vo viacerých farbách.
Svoje odchovy vystavuje na miestnych výstavách,kde neraz za
ne zbiera ocenenia.Pre svoju potrebu chová roky aj králiky.
Chceme sa mu poďakovať za všetko čo pre našu ZO za tie roky
urobil,či už sa sponzoring,ale tiež za pomoc pri organizovaní našich
chovateľských akcii.
   Celá naša ZO mu praje do ďalších rokov života pevne zdravie,veľa
radosti z veci ktoré ho obklopujú,pokoj,pohodu a pochopenie doma
aj v širokom okolí.Prajeme mu a aj sebe,aby ešte dlho bol medzi nami.
 
                                                           k.hudák
 Spoločenský oznam 
 
 Dňa 25.2.2019 sa dožil 60 rokov  náš člen a kamarát
  pán Milan Kozeľ.
Jeho chovateľskou vášňou je predovšetkým chov exotického
vtáctva.Je ale všestranným chovateľom,nakoľko chová aj holuby
a predtým tiež hydinu a akvárijne rybky,po dvore mu pobehuje
stále čistokrvný psík.V našej ZO pôsobí už dlhé roky a patri sa mu
poďakovať sa za všetko čo pre ňu za tie roky urobil.
 Milan prajeme ti všetci zdravie a pohodu v rodine, veľa sily v zamestnaní
a nech ti aj naďalej robí radosť to,čo ťa obklopuje doteraz.
 
                                                                k.hudák
 Spoločenský oznam 
 
  Dňa 21.2.2019  oslávil svoje vzácne životné jubileum 70-ku
náš člen pán Milan Majernik .Do našich chovateľských
radov prišiel  len pár rokov dozadu,ale veľmi rýchlo sa
adaptoval a skvele medzi nás zapadol.Milan je chovateľom
králikov Kalifornský a tiež Burgunsky králik.Svoje odchovy
pravidelne vystavuje po okolitých výstavách a neraz poberá
čestné ceny za ne.Veľmi rád a ochotne sa zapája do akcii
ktoré počas roka organizujeme.
  Všetci členovia našej ZO  mu prajeme do ďalších  rokov pevné
zdravie,porozumenie doma aj v celom okolí a tiež jeho chytľavý
humor,nech mu vydrží čo najdlhšie.
 
                                                            k.hudák
 Spoločenský oznam 
 
  Významné životne jubileum 50 -tku oslávila 29.8.2017

naša členka,kamarátka a tiež naša kuchárka pan

Sabina Hricišonová

Sabina je chovateľkou hydiny, exotického vtáctva a tiež
pomáha svojmu manželovi Paľovi pri chove králikov,ktorých
majú neúrekom.Pravidelne vystavuje na miestnych výstavách.
 V mene celej našej ZO jej ďakujeme za všetko čo pre nás
robí,za ochotu a milý pristúp.Sme radi,že je v našich radoch
nakoľko je zatiaľ jedinou ženou.
 Prajeme jej len to najlepšie do ďalších rokov,hlavne zdravie
šťastie a radosťi v rodine,veľa sily a zdaru v jej náročnom
povolaní.Dúfame,že v našich radoch vydrží ešte veľmi dlho.
 
                                           kamil hudák
 
  Spoločenský oznam  
 
Dňa 4.9.2016 dovŕšil svoj významný životný míľnik 60 rokov, náš člen, 
 

chovateľ a predovšetkým kamarát

 Ing.Stanislav Šaranič.

 Jeho chovateľskou vášňou je predovšetkým chov hydiny, zvlášť okrasnej, tiež

bažantov a exotického vtáctva. Prajeme mu v mene našej ZO hlavne veľa zdravia

a radosti z veci ktoré ho obklopujú, pohodu v rodinnom kruhu, tiež zdar v chove.

                                                              K. Hudák

 

  Spoločenský oznam  

  Dňa 7. marca 2014 sa významného životného jubilea 

50 rokov dožil Ing. Stefan Petrík.

Do SZCH vstúpil v roku 1982. V ZO SZCH Valaliky v tom čase spolu s priateľom Dušanom Milkovičom zastával funkciu registrátora králikov.                                              Už v začiatkoch bol zanietený pre chov čistokrvných zvierat a odborne zdatný. Páčili sa mu veľke Wyandotky, ale jeho srdcovou záležitosťou boli  Plymutky žlte a čierne. Najväčšie uspechy v tom čase dosiahol v chove králikov plemena Aljaška , ktore sa mu páčili najmä pre pružnu a lesklú srsť ktorú u nich najviac obdivoval. V neskorších rokoch keď začal pracovať vo verejnej správe,  či už ako zástupca starostu a neskôr ako starosta obce Valaliky chov zvierat na určitý čas obmedzil. Inšpiráciou pre opätovný chov čistokrvných zvierat sme mu boli my, členovia ZO SZCH Geča s ktorými sa   stretával počas Valalíckych jarmokov a na rôznych výstavach Celoštátnej v Nitre nevynímajuc. V sučastnosti chová zdrobnelé Wyandotky biele a zdrobnelé Hermelíny modrooké. Je členom ZO SZCH Geča.                         Števo  ďakujeme Ti za tvoje pochopenie pre prácu nás chovateľov, za Tvoju podporu.                                                                                                                 Do dalších rokov Ti prajeme veľa zdravia, štastia rodiných a pracovných uspechov. Zároveň Ti prajeme aj veľa chovateľských uspechov.

                                           J. Nagy
 

  Spoločenský oznam

Významný životný miľník oslávil   dňa 28.9.2013 náš dlhoročný člen

                  Pavol Palenčár,

                                  ktorý sa dožil 60 rokov svojho života.
Paľo je chovateľ telom aj dušou,za veľmi dlhé roky chovateľstva choval snáď   
všetko počnúc hydinou,králikmi, holubmi,choval tiež aj veľké hospodárske zvieratá. Riadil sa heslom ak už,tak veľa,táto chovateľská úchylka mu zostala doteraz. Choval nespočetné množstvo plemien holubov ,veľa plemien králikov,veľa plemien hydiny a to hrabavej aj vodnej, okrajovo tiež aj exotické vtáctvo.No najväčšiou chovateľskou vášňou preňho,je chov holubov a zvlášť poštových s ktorými súťažne závodí už dlhé roky.
Pravidelne sa zúčastňuje miestných výstav,kde pozbieral už množstvo cien.
Je škoda ,že nemá pomocníkov a následovníkou vo svojej peknej záľube.
Celá naša ZO SZCH Geča mu praje do ďalších rokov života hlavne zdravie,ktoré tak veľmi potrebuje,v neľahkej životnej situácii v ktorej sa nachádza.Prajeme mu tiež veľa radosti v kruhu  svojích najbližších a tiež silu a chuť do ďalších chovateľských výziev.
 
        Na zdravie Paľko.

                                                            kamil hudák

 

SPOLOČENSKÝ OZNAM

  Dňa 16.7.2013 sa dožil významného životného jubilea 

50 rokov

náš člen Milan Haluška.

Milan je všestranný človek a tiež chovateľ,chová hydinu,holuby,ošípané a hovädzí dobytok.

Chovateľstvo je preňho relaxom po náročných povinnostiach,ktoré sú súčasťou jeho práce.

Patrí mu veľké poďakovanie od nás,že nám pomáha sponzorsky pri usporadúvaní našich

 chovateľských výstav.

Cela naša ZO SZCH mu praje do ďalších rokov pevné zdravie,pohodu a lásku v rodinnom

živote,veľa šťastia a správnych rozhodnutí v pracovnej sfére.


                                                                           K.Hudák

 

SPOLOČENSKÝ OZNAM

          Dňa 12.5.2013 oslávil svoje významné životné jubileum jeden zo zakladajúcich

členov ZO SZCH Geča

František Bačo 50 rokov svojho života.

      Jeho najväčšou chovateľskou vášňou bol dlhé roky chov králikov,zvlášť plemeno

Novozélandsky biely s ktorým dosiahol pekné chovateľské výsledky a nejedno ocenenie.

Určitý čas sa venoval aj chovu hydiny,kde choval kombinované úžitkové plemena.

V súčastnosti si veľmi svedomito a ochotne plní povinnosti registrátora chovu králikov.

Patrí mu za to veľké poďakovanie.Počas  usporiadania našich výstav vykonáva funkciu

vedúceho expozície králikov a to veľmi kvalitne.Popritom je vášnivým rybárom a tiež

súťažne hráva mariáš.

         Celá naša ZO mu praje do ďalších rokov hlavne pevné zdravie,veľa radostí z veci ktoré

ho obklopujú a nech nás aj naďalej baví svojím trefným humorom.
 

                                                                                                         k.hudák


 

Spoločenský oznam

  Dňa 9.9.2012 sa dožil svojho významného životného jubilea náš člen 

Pavol Hricišon,


ktorý oslávil spolu so svojou rodinou a priateľmi svoje 50 narodeniny.
Paľo je zanietený chovateľ králikov a tak tiež chovateľ exotického vtáctva, čo je pre neho prioritou to vie snáď len on sám. Popritom chová aj hydinu a to zaujímavé plemeno Marans.
Svoje odchovy pravidelne vystavuje po všetkých výstavách u nás a predtým tiež vystavoval aj v Maďarsku. Najviac ocenení získal za svoje králiky plemena Zemplínsky pastelový.
Je v klube králikov národných plemien a rexov. Popritom stále ešte aktívne športuje.
Veľkú oporu má v manželke Sabine, ktorá má veľké pochopenie pre jeho záujmy a aj ona je členkou našej ZO SZCH Geča.
 Celá naša ZO sa pripája ku gratuláciám, prajeme pevné zdravie, rodinnú pohodu,
pracovné a osobné úspechy a veľa odchovov a úspechov vo svojich záľubách.

                  K.Hudák

 

Spoločenský oznam

                                Dňa 20.7.2012 sa dožil ďalší z našich členov Pavol Seman svojho významného životného jubilea a to

50 rokov.

Jeho chovateľskou záľubou je chov hydiny,predtým roky choval hlavne plemeno Amroks,v posledných rokoch prešiel na plemeno Plymutka biela. Desiatky chovateľov mali a majú po jeho odchovoch 100 -ky kurčiat spomínaných plemien.  
Druhov chovateľskou vášňou  pre Paľa je chov králikov,choval viacero plemien za tie roky,ale najviac  Kalifornských králikov.Svoje odchovy pravidelne vystavuje na okolitých výstavách.
 V mene našej ZO SZCH Geča mu prajeme do ďalších rokov pevné zdravie,veľa šťastia a nech mu chovateľstvo robí aj naďalej radosť.

                                 kamil hudák       

 Spoločenský oznam

  Dňa 26.5.2012 sa dožil 50 rokov svojho života náš člen a zároveň
predseda našej ZO SZCH Geča

Jaroslav Nagy.

      Do SZCH vstúpil v roku 1984.
  Členom našej ZO je od roku 1986 odkedy zároveň zastáva funkciu predsedu ZO až doteraz .Patrí mu za to veľká vďaka  a obdiv od nás členov za jeho nesmierne obetavú prác, tiež za jeho veľmi ľudský citlivý prístup k nám chovateľom a tiež ku problémom, ktoré sa občas vyskytnú. Niekedy sa až pozastavíme nad tým koľko úsilia, času a námahy venuje pre čo najlepší výsledok chodu našej ZO.
 Z chovateľskej stránky je vášnivý chovateľ hydiny a tiež králikov. Môžme si brať príklad aj z jeho úspechov,ktoré dosiahol so svojím odchovom. Skoro pravidelne zbiera čestné ceny po miestnych a regionálnych výstavách. Najväčším úspechom sa môže popýšiť v roku 2009, kde na Európskej výstave zvierat dosiahol Čestnú cenu a tiež Šampióna za Zdrobnelú Wyandotku oranžovú.
 Prajeme mu všetci, nech mu jeho stále mladícky vzhľad a elán vydrží čo najdlhšie. Želáme tiež pevné zdravie, veľa osobných a pracovných úspechov a nech sa mu naplnia jeho chovateľské výzvy ktoré mu rezonujú v jeho mysli.

    K. Hudák
 

Spoločenský oznam

Významný životný míľnik oslávil dňa 13.5.2012 náš člen    Jaroslav Bača,

ktorý oslávil v kruhu svojich najbližších a priateľov 50 narodeniny.
Jaro patrí k pilierom našej ZO SZCH, je členom od znovu oživenia chodu organizácie. Je to všestranný chovateľ, chová hydinu, králiky, holuby a exotické vtáctvo. Jeho srdcovou záležitosťou je však chov zdrobnelej hydiny a zdrobnelých králikov. Pravidelne sa zúčastňuje so svojím odchovom na všetkých výstavách v našom regióne a tiež neraz vystavoval aj na Národnej výstave zvierat v Nitre. V roku 2010 a 2011 vystavil svoje králiky na výstave v Maďarsku. Spolu pozbieral množstvo pohárov a ocenení, pomaly týmito pohármi zapratal všetky vitríny doma.
Svojím osobným príkladom vychováva aj svojho syna Lukáša, ktorý je už tiež úspešný mladý chovateľ.
Všetko najlepšie do ďalších rokov života, veľa pracovných, osobných a tiež veľa chovateľských úspechov do budúcna mu prajú všetci členovia v mene ZO SZCH Geča.

                                                                                                                      K. Hudák

 

Spoločenský oznam

 

Dňa 18. 2. 2012 sa dožil významného životného jubilea 50 rokov náš člen

Jozef Kondáš

Členom našej organizácie je už od roku 1986, odvtedy zastáva funkciu tajomníka našej ZO až doteraz. Medzi jeho najväčšie chovateľské záľuby a úspechy patrí chov hydiny -  hempšírka a králikov - burgundský. Za dlhé roky chovateľstva a výstavníctva dosiahol so svojimi zvieratami už viacero ocenení a úspechov.

Jožko je tichý, ale o to pracovitejší a usilovnejší mozog našej ZO. Veľká vďaka mu patrí za spravovanie našej web stránky, ktorá je na veľmi vysokej úrovni, a tiež aj za tvorbu katalógov na našich oblastných výstavách, ktoré majú takisto svoju vysokú kvalitu.

Svojím príkladom vedie svojho syna Jožka k chovateľstvu, z ktorého sa už teraz javí veľmi nádejný chovateľ.

Aj do ďalších rokov mu prajeme v mene celej ZO SZCH Geča pevne zdravie v kruhu svojich najbližších, veľa pracovných úspechov v jeho náročnom povolaní a veľa radosti vo svojich  záľubách.

    K. Hudák

 

Spoločenský oznam

Dňa 20.2.2011 sa dožil významného životného jubilea 50 rokov  náš člen

                  Ondrej Rusnák.

Členom našej organizácie  je už pekných pár rokov, počas ktorých

choval všetko možné a to : niekoľko plemien holubov, exotov, Zdrobnelej

fénixky, Milflérky a tiež králikov.  Pritom je tiež aj členom poľovníckeho

združenia.

Prajeme mu v mene ZO SZCH Geča do ďalších rokov pevne zdravie

v kruhu svojich najbližších, veľa zdaru v zamestnaní a veľa

radostí vo svojich  záľubach.

 

                                                                                         K.Hudák

 

Spoločenský oznam

 

                   Dňa 16.12.2010 sa dožil významného životného jubilea 50 rokov, dlhoročný člen a podpredseda  ZO SZCH Geča a zároveň  ekonóm na Oblastnom výbore Košice okolie

Kamil Hudák.

         V súčasnosti je chovateľom holubov Texanov, ktoré pravidelne vystavuje aj na národných výstavách. Jeho holuby získali už viacero ocenení na regionálnych a aj na celoštátnych výstavách. Je zároveň aj členom klubu. Okrem Texanov chová aj holuby Show-racer a poštové holuby štandard. Z exotického vtáctva chová agapornisy. Ešte donedávna mal uznaný A chov plymutiek bielych.

         Prajeme mu do ďalších rokov života pevné zdravie a veľa osobných a chovateľských úspechov.

                      Za ZO SZCH Geča Kondáš Jozef.

 

Spoločenský oznam

   Dňa 9.6.2010 sa dožíva významného životného jubilea 50 rokov náš člen

Mikuláš Ivan.

Člen našej ZO je od roku. Jeho najväčšou záľubou je chov králikov. Choval viacero plemien, ale v posledných rokoch jeho srdcovkou je plemeno Činčila veľká. Už pár rokov je aj v klube Činčilárov. Dosiahol viacero úspechov a ocenení. Svoje odchovy prezentuje na rôznych výstavách a podujatiach. Pravidelne sa osobne zúčastňuje výstav po celom Slovensku.Venuje sa tiež chovu hydiny, kde s plemenom Hempšírka získal niekoľko ocenení. Súťažne závodí s Poštovými holubmi a chová tiež zaujímavé plemeno holubov Parochniak.
V ňom sa mu tiež začína dariť. Do ďalších rokov mu prajeme veľa zdravia, osobných a pracovných úspechov a veľaradosti v jeho chovateľskej záľube.

         Kruh chovateľov a priateľov ZO SZCH Geča.
                                

                                                   K.Hudák

 
  Spoločenský oznam