Hydina

Veľkosti registračných obrúčiek pre hydinu.

PLEMENO

Obrúčka                       1,0        0,1

HUSI

Alsaská                           22            22

Cellská                           24             24

Česká                             24            24

Česká chocholatá            24             24

Dypolcká                        24             24

Emdenská                      27             27

Francká                         22             22

Kučeravá                        24             24

Labutia                           24             24

Landéska                        27             27

Německá nosná               27             27

Pomoranská                    27             27

Slovenská                       27             27

Suchovská                      27             27

Štainbašská                    24             24

Tuluzská                         27             27

Kačice domáce

Americká pekingská        18             18

Čiarkovaná                     15             15

Elsberská                        20             20

Indický bežec                   13             13

Kajuga                            16             16

Kampbelka                      15             15

Orpingtonská                   16             16

Pekingská kolmá              18             18

Pomoranská                     18             18

Ruánská, Ruánska svetlá  18             18

Saská                             18             18

Smaragdová                    11             11

Vysokohniezdiaca             13             13

Zdrobnená                         9              9

Pižmová                          22             18

Morky

Česká                              27             24

Naraganset                       27             24

štandardná bronzová         27             24

štandardná  čiernokrídla     27             24

štandardná  bílá                 27             24

štandardná  čierna             27             24

štandardná  červená           27             24

štandardná medená           24             22

štandardná okrová              24             22

štandardná  čiernobíela       24             22

štandardná  modrá              24             22

štandardná  červená            24             22

štandardná  žltá                   24             22

PERLIČKA DOMÁCA

Perlička                              16             16

HYDINA HRABAVÁ

Amrokska                           22             20

Amrokska zdrobnená           15             13

Andalúzka                          18             16

Andalúzka zdrobnelá           13             11

Antverpský bradáč               11             9

Apenzelský chocholáč          16             15

Araukana                           18             16

Araukana zdrobnená           13             11

Asilka                                20             18

Asilka zdrobnená                15             13

Australka                           22             20

Australka zdrobnená           15             13

Bantamka                          11               9

Barneveldka                       20             18

Barneveldka zdrobnená       15             13

Basetka                             13             11

Bielefeldka                           22             20

Bielefeldka zdrobnená           15             13

Bojovníčka indická               27             22

Bojovníčka indická zdrobnená 18           15

Bojovníčka jamato              18               16

Bojovníčka ko šamo            13               11

Bojovníčka madraská           22              20

Bojovníčka novoanglická       20              18

Bojovníčka novoanglická zdrobnená 11     9

Bojovníčka staroanglická       20              18

Bojovníčka staroanglická zdrobnená 13    11

Bojovniíčka šamo                 24              22

Bojovníčka tuzo                   16               15

Brabantka                           18               16

Brabantka zdrobnená            13               11

Brahmanka                           27              24

Brahmánka zdrobnená           18              16

Brakelka                               18               16

Brakelka zdrobnená               13               11

Breda                                   20               18

Breda zdrobnená                   16               15

Česká zlatá kropenka             18               16

Česká zlatá kropenka zdrobnená 13                11

Drážďanka                            20                18

Drážďanka zdrobnená            15                13

Faverolka lososovitá nemecká  22                20

Faverolka lososovitá nemecká zdrobnená 16 15

Fénixka                                  18                16

Fénixka zdrobnělá                   13                 11

Forverka                                20                 18

Forverka zdrobnená                13                 11

Hamburčanka                         16                 15

Hamburčanka zdrobnená         13                 11

Hodvábnička                           16                 15

Hodvábnička zdrobnená           13                 11

Hempšírka                              22                 20

Hempšírka zdrobnená              15                 13

Holandská chocholatá              18                 16

Holandská chocholatá zdrobnená 13               11

Holandská trpasličia                 11                  9

Holokrčka                                20                 18

Holokrčka zdrobnená                13                 11

Hudánka                                 20                 18

Hudánka zdrobnená                 15                 13

Japonka chabo                        13                 11

Japonka okina chabo               13                 11

Jersejs ký obor                        24                22

Jokohama                              18                 16

Jokohama zdrobnená               13                 11

Kočinka                                  27                 24

Kočinka zdrobnená                   16                 15

Lafléška                                  20                 18

Lafleška zdrobnená                  15                 13

Lakenfeldka                             16                 15

Lakenfeldka zdrobnená             13                 11

Langšanka nemecká                 22                 20

Langšanka nemecká zdrobnená 15                 13

Leghornka                               18                 16

Leghornka zdrobnená                13                 11

Malajka                                    24                 22

Malajka zdrobnená                    16                 15

Maranska                                 22                 20

Maranska zdrobnená                 15                 13

Milflérka                                  16                  15

Minorka                                    20                 18

Minorka zdrobnená                    13                  11

Mosetka                                    11                  9

Oravka                                     22                 20

Oravka zdrobnená                      15                 13

Orlovka                                    22                 20

Orlovka zdrobnená                     15                 13

Orpingtonka                              22                 20

Orpingtonka zdrobnená               15                 13

Paduánka                                  18                16

Paduánka zdrobnená                   13                 11

Plymutka                                    22                 20

Plymutka zdrobnená                    15                 13

Polská zelenonôžka                      18                16

Rodajlendka                                22                 20

Rodajlendka zdrobnená                15                 13

Sasexka                                      22                 20

Sasexka zdrobněná                      15                 13

Sebritka                                      11                  9

Siamská hedvábnička                   13                  11

Sultánka                                     18                  16

Sumatranka                                18                  16

Sumatranka zdrobnená                13                  11

Španielka                                    20                 18

Španielka zdrobnená                    13                 11

Šumavanka                                 20                 18

Šumavanka zdrobnená                 15                 13

Velsumka                                    20                 18

Velsumka zdrobnená                    15                 13

Vlaška                                        18                 16

Vlaška zdrobnená                        13                 11

Vranohlavka                                20                 18

Vranohlavka zdrobnená                13                 11

Vyandotka                                   20                 18

Vyandotka zdrobnená                   15                 13

Východofrízska čajka                    18                 16

Východofrííska čajka zdrobnená     13                 11