Valalické maľované vajíčko 2019

Členovia ZO na Valalickom vajíčku: 
Zľava Ing. Jaroslav Čigáš, Pavol Seman, Jaroslav Nagy, Kamil Hudák, Mikuláš Ivan, Jaroslav Bača, Jozef Kondáš a František Bačo.
 

Valalické maľované vajíčko 2015

    S prebúdzajúcou prírodou sa  začíname pripravovať na nadchádzajúce veľkonočné sviatky.  Už siedmy rok sa v tomto období schádzame na tvorivých dielňach a výstave ručných prác v Kultúrnom dome Valaliky.
    Výstava bola spojená aj so súťažou o najkrajšie drobnochovateľské vajíčko pod vedením Kamila Hudáka - predsedu Slovenského zväzu chovateľov ZO Geča. 
 Víťazstvo potešilo Ing. Tomáša Vindta z Valalík. Ocenené boli vajíčka netradičného juhoamerického plemeno hydiny Araukana - charakteristické zeleným sfarbením škrupiny.
Vľavo starosta obce Valaliky Ing. Štefan Petrík sprevádza návštevníkov
Posledné úpravy
Časť expozície
Členovia ZO Geča, zľava Kamil Hudák, Jaroslav Bača Ing. Tomáš Vindt, Ing. Jaroslav Čigáš, Martin Lacko, Mikuláš Ivan, Ján Lacko a Tomáš Hájik
Víťazné vajíčka
Na porovnanie boli ukážkovo vystavené aj pštrosie vajíčka
 
Ocenený  Ing. Tomáš Vindt
Živá expozícia
 
 

Valalické maľované vajíčko 2014

Milý zvyk zdobenia kraslíc a príprav veľkonočných dekorácii sa vo Valalikoch udržiava aj formou výstavy a tvorivej dielne. Obec Valaliky v spolupráci so Slovenským zväzom chovateľov ZO Geča zorganizovali štvrtú marcovú nedeľu už 7. ročník Valalického maľovaného vajíčka. Deti a pani učiteľky z materskej školy, základnej školy a základnej umeleckej školy vystavovali svoje výtvory.

 

     Výstava bola spojená aj so súťažou o najkrajšie drobnochovateľské vajíčko pod vedením Jaroslava Nagya - predsedu Slovenského zväzu chovateľov ZO Geča. Súťažili vždy 3 vajíčka od jedného chovateľa a plemena. Kritériami boli: veľkosť, vyrovnanosť, farba a veľkosť žĺtka. Víťazstvo potešilo Svorada Podrackého ml. z Valalík. Od predsedu poroty Jozefa Kondáša tajomníka ZO SZCH Geča si prevzal ocenenie za najkrajšie vajíčko, ktoré je z plemena Australorpka čierna. Atmosféru dotvorili aj živé kuriatka a prepelice japonské. 

     Menší aj väčší si prišli na svoje pri našich zručných remeselníkoch. Mohli si tak vyskúšať rôzne techniky zdobenia kraslíc. Voskovali, oblepovali krupicou, obtáčali bavlnkami, obháčkovávali, gravírovali a vŕtali. Využívali servítkovú, krakelovaciu, patchworkovú i origami techniku. Plná sála kultúrneho domu bola dôkazom toho, že v tradícii sa oplatí pokračovať aj o rok. 

foto: Dušan Kmec

Členovia ZO Geča, ktorí sa podieľali na tejto výstave.

Ukážka kraslíc

Návštevníci mali čo obdivovať.

Deti sa učia zdobiť kraslice pod odborným dohľadom

Posudzovanie

Svorad Podracký - Víťaz súťaže o najkrajšie vajíčko

Valalické vajíčko2013

Valalické vajíčko 2012

               V nedeľu 1. apríla 2012 sa v kultúrnom dome vo Valalikoch konala ukážka ľudovej tvorivosti: Valalické maľované vajíčko.       Organizátorom tejto akcie bol Obecný úrad Valaliky a ZO SZCH Geča. Vystavené boli veľkonočné kraslice zdobené rôznymi technikami- maľované, gravírované, lepené, háčkované a pod. Návštevníci si mohli zdobenie kraslíc týmito technikami aj priamo vyskúšať. Zdobenie najviac zaujímalo deti základnej školy ktoré, pod vedením lektorov šikovne zdobili vajíčka. Sprievodnou akciou tohto podujatia bola aj výstava vajíčok a súťaž o najkrajšie vajíčko výstavy. Organizátorom bola ZO SZCH Geča. Hlavnou myšlienkou bolo ukázať návštevníkom rôznorodosť vajíčok prepelíc, okrasného vtáctva, holubov, rôznych plemien hydiny, kačíc, husí, moriek až po vajíčka emu a pštrosa afrického. Vystavených bolo 140 ks. vajíčok, 36 druhov od 21 chovateľov členov našej základnej organizáci.Vajíčka boli vystavené po 3 ks. z každého druhu okrem holubacích a pštrosích. Do súťaže o najkrajšie vajíčko  sa prihlásilo 12 chovateľov ktorí, vystavili 52 vajíčok – 7 druhov, mäsovo-nosivého typu čistokrvnej hydiny. Najviac boli vystavené vajíčka Plymutky bielej, Hempšírky a Maransky. Kritériom súťaže bola hmotnosť vajíčok, ich vyrovnanosť, farba a veľkosť žĺtka. Predsedom poroty bol MVDr. Peter Supuka. Víťazom súťaže  sa stal Ing. Juraj Podracký ktorý vystavil vajíčka plemena Australorpka čierna  s hmotnosťou 65, 65, 66 gramov. Najväčšie vajíčka vystavil Pavol Hricišon plemena Maranska s hmotnosťou 74, 74, 74 gramov avšak mali menší žĺtok. Zo zdrobnenej hydiny najväčšie vajíčka vystavil Jaroslav Bača plemena  zdr.Velsumka hrdzavo jarabičia s hmotnosťou  57, 56, 53 gramov. Vystavené vajíčka boli od hydiny narodenej v roku 2011. Veľkému záujmu najmä pre detí boli malé kuriatka a zdrobnelé králiky.

Poďakovanie patri všetkým ktorí túto peknú výstavu podporili. Zvlášť sa chcem poďakovať Obecnému úradu vo Valalikoch, jej starostovi Ing. Štefanovi Petríkovi ktorí poskytli priestory ale aj občerstvenie, ktoré v nejednom prípade padlo vhod.                                                       

                                                                                                  Jaroslav Nagy

                                                                                              Predseda ZO SZCH Geča

 Posudzovanie

Posledné úpravy. Zľava J. Bača, J Nagy, Ing. J. Podracký a MVDr. P. Supuka

 

Vzhodnotenie súťaže o najkrajšie vajíčko

Najkrajšie vajíčko č. 13, chovateľa Ing. Juraja Podrackého aj s o získaným ocenením