Výstava v Maďarsku - Hajdúszoboszlo

      V dňoch  12.- 15. marca 2010 sa konala výstava králikov v krásnom kúpeľnom Maďarskom   meste Hajdúszoboszlo.  Na tejto výstave sa naša ZO SZCH Geča zúčastnila už po druhýkrát po sebe. Vystavených bolo 162 králikov, z toho naši chovatelia vystavili 7 plemien počte 15 ks . Naši chovatelia mali pomerne slušné ohodnotené zvieratá a to od 92,5 do 96 b. Králiky sme viezli do Maďarska spolu s chovateľmi z Veľkej Idy. Od nás sa zúčastnilo osobne výstavy 5 našich členov, na čele s predsedom ZO Geča Jaroslavom Nagyom.  Bolo to v posledný deň výstavy a to v pondelok, nakoľko bol v Maďarskú štátny sviatok. Po príchode na výstavu sme boli srdečne privítaní a pohostení. Slávnostné ukončenie  bolo po 13 oo..Všetci naši chovatelia obdržali pekné diplomy a tiež poháre podľa bodového ohodnotenia. Ceny odovzdali primátor mesta Šandor Bede a predseda posudzovateľov Imre Pántya. Po odovzdaní ocenení dostal slovo náš predseda p. Nagy, kde sa poďakoval našim maďarským priateľom za pozvanie, starostlivosť o zvieratá počas výstavy a tiež za naše pohostenie. Vyslovil prianie o trvalejšiu spoluprácu a zároveň pozvanie na našu výstavu, ktorá sa má uskutočniť  6.- 7. 11. 2010. Dostal sa nám prísľub, že sa radi zúčastnia. Potom následoval  slávnostný obed. Lúčili sme sa v dobrej priateľskej atmosfére.

                                                                                                                                                                  K.Hudák