Celoštátna výstava zvierat Nitra 2018
 
V dňoch 24.-25. 11.2018 sa konala,pre nás chovateľov udalosť roka Celoštátna výstava zvierat s medzinárodnou účasťou.Tak ako po minule roky,tak aj teraz sme pre našich členov zorganizovali bezplatný autobusový zájazd na tuto výstavu. Z našich členov vystavili svoje zvieratá piati a z toho štyria dosiahli veľmi pekne ocenenia.
   Kategória  Králiky     
Jaroslav Bača               Hermelin modrooký - Šampión
 Pavol  Hricišon             Zemplinsky Rex - Šampión      
 ing.Štefan Petrik          Strieborný malý čierny - Šampión.
Ďalší náš chovateľ Jozef Kondáš získal v Kategórii
Hydina  Čestnú cenu,za Hempširku zlato hnedú.  
 
   Všetkým našim chovateľom ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej ZO,prajeme aj do budúcna podobne úspechy. Potvrdili len to,že ocenenia ktoré pozbierali na miestnych okolitých výstavách neboli náhodne.
 
                                       k.hudák

Výstava Agrokomplex v Nitre
                                                                              
    V dňoch 20.-22.8. 2010 sa konal v Nitre ako už býva tradíciou, poľnohospodársky a potravinársky veľtrh. Súčasťou tohtoročného Agrokomplexu bola aj Celoštátna výstava mladých králikov . Veľký úspech dosiahol člen ZO SZCH Geča Ing. Ján Škodroň z Valalík , ktorý získal za plemeno Činčila veľká titul Šampión SR a čestnú cenu . Spolu vystavil 4 králiky - súrodeneckú kolekciu.Slovenský zväz chovateľov sa na tejto významnej poľnohospodárskej výstave prezentoval tiež propagačnou výstavou národných plemien králikov, holubov, hydiny a exotického vtáctva.

K. Hudák