Kapustnica 2018:

     Stáva sa už tradíciou naša kapustnica,nakoľko toho roku 
sme mali už 8 ročník.Začiatky  boli viac menej len také
symbolicke,kedže sme sa stretli len na také tri hodiny,so
začiatkom na pravé poludnie.Časom sme to stále vylepšovali.
Začiatok sme presunuli na 17 oo a končilo sa podľa nálady.
Tiež sme prizvali aj naše manželky,čo bolo určite obohatenie.
  Tento rok zavítal medzi nás aj náš pán starosta a pri tejto
príležitosti sme mu pogratulovali a poďakovali sa za všetko čo
pre nás robí,v decembri oslávil totiž svoje životne jubileum.
Musíme konštatovať,že zabava graduje,lebo nikdy sme sa
nelúčili po polnoci,až tohto roku - ale o to ide.
  Ešte malé poďakovanie patri všetkým za pomoc,organizáciu
a skvele zvládnutie tejto akcie.
 
                                                                  k.hudák