2017

  Miestna výstava Veľká Ida:
    Čestná cena:          Kamil Hudák - Sliezsky farebnohlávok
 
Víťaz expozície:      Július Balta - Zdr. Wyandotka biela
 
 Miestna výstava Gelnica:
    Čestná cena:          Kamil Hudák - Sliezsky farebnohlávok
 
Víťaz expozície:      Kamil Hudák - Český sivý hrvoliak
 
 Miestna výstava Zamutov:
    Čestná cena:          Ing. Jaroslav čigáš - Český albín