Vec:  OZNAM

  S poľutovaním oznamujeme našej členskej základni, že vzhľadom k nariadeným opatreniam štátnymi orgánmi SR v súvislosti so šírením COVID-19    P RR SZCH elektronickým hlasovaním rozhodlo 

 neuskutočniť XXIII. CVZ 2020, ako aj všetky sprievodné podujatia.

Všetkým chovateľom, ktorí dúfali, že sa najväčší chovateľský sviatok uskutoční, za vytrvalosť ďakujeme.

 S pozdravom,

RNDr. Júlisu Szabó  -    predseda  SZCH  

         Mgr. Gabriela Babjaková -     tajomníčka SZCH   

                                                                                                                                              


OZNAM

ZO SZCH Geča oznamuje, že z dôvodu koronavírusu je burza od októbra zrušená.

 Pripravovaná Oblastná výstava zvierat je tiež zrušená.

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

PRESNÝ ČAS

přesný čas

Návštevnosť

PREDPOVEĎ POČASIA

iMeteo.sk