OZNAM

Oznamujeme členom ZO Geča ako aj záujemcom o členstvo, že Výročná členská schôdza sa uskutoční dňa 26.6.2021 v kultúrnom dome v Ždani so začiatkom o 17.00 hod.

Program:
1. Otvorenie
2. Voľby komisií
3. Prímanie nových členov
4. Správa o činnosti ZO za r. 2020
5. Správa o hospodárení ZO za r.2020
6. Správa kontrolóra
7. Správa o registrácií králikov
8. Návrh činnosti na r.2021
9. Rozpočet
10. Diskusia.
11. Uznesenie
12. Záver
Udelenie zväzových vyznamenaní
 
ˇUčasť členov nutná!

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

PRESNÝ ČAS

přesný čas

Návštevnosť

PREDPOVEĎ POČASIA

iMeteo.sk