AKCIE V ROKU 2017

           

                     Valalické maľované vajíčko : 9. 4. 2017

 

                  Propagačná výstava počas Valalického jarmoku: 22. jún 2017

 

                  Propagačná výstava počas  jarmoku v Ždani : 19. august 2017

 

Posedenie pri guľaši v Skároši 2. septembra 2017

 

           Oblastná výstava zvierat v Geči : 4. - 5. november 2017 

 

Klubová výstava kálikov národných plemien a rexov : december 2017

 
 

         Kapustnica : 31.12. 2017 o 17.00 v novom kultúrnom dome

 

              

   

 

 

                  Akcie našej ZO budú počas roka priebežne aktualizované.